เกี่ยวกับเรา 

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพทิพ จำกัด เป็นผู้ผลิตยาและอาหารเสริมที่ได้รับการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม มีประสบการณ์กว่า 10 ปีในการผลิตยาแผนโบราณ โดยประยุกต์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ขยายสู่ฐานการผลิตอาหารเสริมและเครื่องดื่มจากสมุนไพรที่มีองค์ความรู้และความชำนาญในการผลิตสูง

 

เรามีความพร้อมทางด้านการผลิตและการบรรจุครบวงจรตั้งแต่ การวิจัย การค้นคว้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการผลิตด้วยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย กระบวนการผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S, Codex GMP และ HACCP ซึ่งมีเภสัชกรและบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญควบคุมตลอดกระบวนการ พร้อมด้วยทีมวิจัยที่มีองค์ความรู้ในส่วนของการพัฒนาสูตรและคัดเลือกวัตถุดิบ  เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ทำไมต้องเลือกเรา?

  • บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด และ บริษัท กรุงเทพทิพ จำกัด  คือผู้ผลิตยาและอาหารเสริมที่มีความชำนาญกว่า 10 ปี

  • ยาตำรับจากสมุนไพรที่เราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง และใช้ในวงกว้างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ยาวนานกว่า 20 ปี

  • เรามีบริการรับผลิตยาและรับผลิตอาหารเสริมจากสมุนไพร พร้อมสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จ

  • เรามีความำนาญในการพัฒนาสูตรโดยทีมวิจัยและทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ของบริษัทที่มีองค์ความรู้

  • เราใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพพร้อมความสะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค

  • โรงงานผลิตยาของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP PIC/S และโรงงานผลิตอาหารเสริมได้มาตรฐาน GMP Food

  • บริการแบบ ONE STOP SERVICE บริการครบจบในที่เดียว

HALAL.png
GHP 2022.png
กรุงเทพทิพโอสถได้รับการรับรอง PIC/S GMP
HACCP 2022.png
GAMMA.png